SFB Translation Services

SFB Translation Services står for Stefanie Fritzi Böttcher, for profesjonell oversetting, korrektur og språkvask, og ikke minst for oversettelser som ikke høres oversatt ut.
Det minste kunder som bestiller profesjonelle oversettelser kan forvente seg, er at innholdet på originalspråket blir overført til målspråket på en saklig og språklig korrekt måte. Jeg mener også at en virkelig god oversettelse utmerker seg ved å være stilsikker og formulert slik at den treffer målgruppen. Oversettelsen skal være enkel å lese, skal formidle innholdet på en forståelig måte og være tilpasset formålet og mottakeren. Faglig og språklig nøyaktighet i en form som er idiomatisk korrekt og forståelig, det er oversettingsfilosofien jeg alltid følger.

Stefanie Fritzi Böttcher

Anwältin am Schreibtisch mit Justitia-Statue im Vordergrund

Juss

Alle typer juridiske dokumenter til bedrifter, privatpersoner eller advokatfirmaer. Kontrakter, offisielle dokumenter, sakkyndige uttalelser eller klageskrifter. Selv i de mest komplekse saker kan du stole på at oversettelsen er nøyaktig og korrekt formulert.

Medisin

Jobber du i helsevesenet eller med medisinteknikk eller farmasi? Jeg oversetter alt av informasjonsmateriell, produktpresentasjoner, kliniske studier, legebrev og andre medisinske dokumenter. Jeg har solid kunnskap på området, et skarpt blikk for utfordringene i kildeteksten og stor interesse for fagområdet medisin.

Medizinwissenschaftler im Labor

Anwältin am Schreibtisch mit Justitia-Statue im Vordergrund

Juss

Alle typer juridiske dokumenter til bedrifter, privatpersoner eller advokatfirmaer. Kontrakter, offisielle dokumenter, sakkyndige uttalelser eller klageskrifter. Selv i de mest komplekse saker kan du stole på at oversettelsen er nøyaktig og korrekt formulert.

Medizinwissenschaftler im Labor

Medisin

Jobber du i helsevesenet eller med medisinteknikk eller farmasi? Jeg oversetter alt av informasjonsmateriell, produktpresentasjoner, kliniske studier, legebrev og andre medisinske dokumenter. Jeg har solid kunnskap på området, et skarpt blikk for utfordringene i kildeteksten og stor interesse for fagområdet medisin.

Språkkombinasjoner

Engelsk - Tysk
Norsk - Tysk
Fransk - Tysk

Jeg tilbyr

Oversetting
Korrektur
Språkvask
Høy kompetanse fra fremmedspråklig original helt fram til trykk
Fra bokmål og nynorsk
Oversettelser fra både bokmål og nynorsk til tysk
Levering til avtalt tid

Oversettelsen blir alltid levert til avtalt tidspunkt

Svar innen høyst 2 timer
Innenfor ordinær kontortid svarer jeg omgående på alle henvendelser

Priser

Pris beregnes på grunnlag av oversatt tekstmengde. Det prises per ord eller per linje, og en linje består av 55 anslag inklusive mellomrom. Pris per linje eller ord avhenger i hvert tilfelle av flere faktorer: vanskelighetsgrad, teksttyper, layout og filformat, lesbarhet, hast.

  • Vanskelighetsgrad: Byr teksten som skal oversettes på spesielle utfordringer? Trengs det omfattende research?

  • Teksttyper: Byr teksttypen på spesielle utfordringer? Dreier det seg for eksempel om oversetting av en nettside med reklametekst som må versjoneres?

  • Layout og filformat: Hvor mye arbeid kreves med formatering? Foreligger teksten i redigerbart format og kan brukes som mal?

  • Lesbarhet: Er det særdeles tidkrevende å oversette fordi teksten er dårlig lesbar? Et typisk eksempel her kan være ting som er skrevet med håndskrift i offisielle dokumenter.

  • Hast: Haster det med å få teksten oversatt? Er det nødvendig med overtids‑ eller helgearbeid?

Jeg bruker tekstomfanget i originalteksten som grunnlag for beregning av pris, slik at du på forhånd vet hva oversettelsen vil koste. For deg betyr det at: Du sender meg teksten som skal oversettes, og jeg beregner antall linjer eller antall ord og gir deg et pristilbud med fastpris og oversikt over alle kostnader. Det betyr at fakturaen du mottar til slutt, ikke byr på ubehagelige overraskelser. Alle dokumenter behandles fortrolig. Hvis du velger ikke å få dokumentene oversatt, slettes de omgående.

For små oppdrag som f.eks. offisielle dokumenter beregner jeg en minstepris, siden kostnadene for administrering av oppdraget, formatering osv. ikke kan dekkes inn av prisen per linje. For denne typen oppdrag gjelder en minstepris på 40 euro.

For autoriserte oversettelser (bare fra engelsk og fransk til tysk) tilkommer et gebyr på 10 euro per dokument i tillegg til porto, siden autoriserte oversettelser alltid må sendes per post. Jeg leverer gjerne også en elektronisk versjon av dokumentet, men denne vil ikke være gyldig overfor offentlige etater og myndigheter.

Ved korrektur‑ og språkvaskoppdrag gjelder en fast timerate, siden tekstmengden her ikke nødvendigvis gjenspeiler hvor mye tid som må påregnes for å utføre oppdraget. For denne typen oppdrag ligger den faste timeraten min på 60 euro pr. time.

Profile

Stefanie Fritzi Böttcher
Stefanie Fritzi BöttcherFagoversetter, M.A.

Som profesjonell fagoversetter er det viktig for meg at kundene alltid er fornøyd. Grunnleggende forutsetninger for kundetilfredshet er at oppdrag alltid leveres til avtalt tid, og at oversettelser og språkvask holder høy kvalitet, noe som sikres gjennom min akademiske utdanning, yrkeserfaring og kontinuerlig videreutdanning på fagfeltene mine (på tidslinjen nedenfor kan dere se noe av det jeg utrettet så langt).

Men minst like viktig er det at jeg forstår hvilke krav dere stiller i hvert enkelt tilfelle. For å kunne gi et godt tilbud, anser jeg det derfor som viktig å kunne se «det store bildet» for å finne den optimale løsningen i hvert enkelt tilfelle med akkurat så mye konsultasjon som kreves, verken mer eller mindre. Det er viktig for meg ikke å sløse med tiden din. Målet mitt er å levere et produkt som det ikke kreves etterarbeid på, og som du dermed umiddelbart kan bruke til det tiltenkte formålet.

Bachelor of Arts

Details

Utenlandssemester

Details

Master of Arts

Details

Praksisperiode

Details

Publikasjon

Details

Fast ansettelse

Details

Storprosjekt Deximed

Details

Medlem av BDÜ

Details

Frilansvirksomhet

Details

Autorisasjon

Details

BDÜ-webinar medisin

Details

BDÜ-seminar juss

Details

BDÜ-webinarserie juss

Details

BDÜ-seminar medisin

Details

Kontakt

Trenger du en oversettelse, eller har du spørsmål? Ikke nøl med å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor. Jeg svarer på forespørselen din omgående.
Hvis du ønsker et tilbud på en oversettelse eller språkvask, last opp de(n) aktuelle filen(e). Dataene og innholdet blir selvfølgelig behandlet strengt fortrolig.

    Last opp teksten din her: